Lactose intolerantie

Er is op het internet al veel geschreven over het wel of niet gebruiken van melkproducten. Ik ga hier dan ook geen ellenlange voors en tegens geven, maar wil alleen de logica van de natuur beschrijven.

Om melk en met name lactose te kunnen verteren is het enzym lactase nodig. Bij zoogdieren is dit enzym in de zoogperiode aanwezig en daarna steeds minder. Als je naar bv. een kalfje kijkt, zie je dat het de eerste periode bij de moeder zal drinken en na verloop van tijd overgaat naar het eten van gras. Een heel natuurlijk proces dat je terug ziet bij alle zoogdieren… behalve bij de mens. Wij blijven namelijk graag melk gebruiken en dan ook nog de melk van andere zoogdieren. Lekker, maar niet voor iedereen even goed afbreekbaar en dat kan klachten geven doordat de lactose onverteerd blijft en op kan hopen in het lichaam.

Ik adviseer dan ook om zo min mogelijk melkproducten te gebruiken in het dieet. Tegenwoordig zijn er verschillende opties voor lactose-vrije melkproducten op de markt, waarbij de lactose al kapot gemaakt is en zo dus makkelijk te verteren.

Een andere optie is het gebruik van lactase als supplement. Dit kan goed gebruikt worden om het lichaam schoon te maken van opgehoopte lactose resten en vervolgens voor het nuttigen van lactose aan, waardoor er dus lactase in het lichaam aanwezig is die de ingenomen lactose direct kan verteren.